Document Type

Book

Publication Date

January 2013

Publisher

Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz

Place of Publication

Sandomierz

Abstract

[Polish] Obraz Infanticidium wiszący na zachodniej ścianie katedry sandomierskiej i ukazujący sceny rzekomego morderstwa dzieci chrześcijańskich przez Żydów był często przedstawiany w izolacji jako przykład antysemityzmu polskiego oraz stosunków pomiędzy Żydami a Kościołem katolickim. Stał się więc ten obraz swego rodzaju „miejscem pamięci” (lieu de mémoire), w którym „skrystalizowana” została także pamięć stosunków chrześcijańsko-żydowskich w Polsce, oraz tym samy źródłem napięć i protestów. Bogato ilustrowana książka pod redakcją Magdy Teter i Urszuli Stępień ma na celu przedstawienie wstępnego zarysu, ułatwiającego zrozumienie sandomierskich obrazów w ich szerszym kontekście artystycznym, historycznym, i historiograficznym, na tle wydarzeń zarówno europejskich, jak i lokalnych.

[English] The painting Infanticidium on the western wall of the Cathedral church in Sandomierz, depicting scenes of Jews killing Christian children, has been frequently viewed as an example of Polish anti-Semitism and a troubling symbol of Jewish-Catholic relations. The painting became not only a site of memory (lieu de mémoire), crystallizing the memory of Jewish-Christian relations in Poland. It also became a source of protests and tensions between the Catholic church and the Jewish community. The richly illustrated book, edited by Magda Teter and Urszula Stępień, presents the Sandomierz paintings in their broader European and local artistic, historical, and historiographic context."

Share

COinS